Oldal kiválasztása

Ni Hua Ching: I Ching – A Változások Könyve és a változatlan igazság

7650 Ft

A I Ching egy ősi könyv, ami megismertet bennünket a természet, az emberi társadalom és az egyének életének változásaival, és a változatlan, örök igazsággal.

A jószerencse és a balszerencse is egyfajta rezgés, amire az elménk fogékony.

Napjainkban sokszor nem tudjuk előre, hogy egy adott szituációban mi a helyes vagy helytelen, hogy melyik lépés vezet szerencsés vagy balszerencsés kimenetelhez. Néha helytelen, téves lépésünkkel zúdítjuk fejünkre a bajt. Máskor pedig, ha tétlenül szemlélődünk, a helyett, hogy lépnénk, megint csak bajba kerülünk. Tehát tudnunk kell(ene), hogy mikor lépjünk, és mikor maradjunk nyugton.

Irányíthatjuk-e szerencsénket és a sorsunkat? A I Ching tanulmányozásából ráébredünk, hogy a szerencse teljes mértékben azon múlik, hogyan közelítjük meg és kezeljük a változásokat.

A termék megvásárolható a TAO Csikung webshopjában!

Vásárlás
Törlés

Leírás

Soha semmit nem fogunk elérni azzal, ha csak üldögélünk, és aggodalmaskodunk a jövő miatt. Az életünket nem a jövő határozza meg, hanem a jelen. Bár múltbeli tetteink következményeit még most is viseljük, a mostani pillanat a döntő. Valójában a jószerencse és a balszerencse egyfajta rezgés, amire az elme fogékony, és amire természetes, teljes elme mindig megfelelően reagál. A mai kor embere azonban túlzottan racionális. Az értelem túlhangsúlyozása megbontotta a természetes, teljes elme rendjét. Így a modern embernek szinte fogalma sincs, hogy ezek az energiák milyen valóságos szerepet kapnak az életében, és fel sem merül benne a szükség, igény, hogy életét ne csak anyagilag, hanem szellemileg is javítsa.

A I Ching alapelvei és gyakorlása

A teljes elme kifejlesztésének legegyszerűbb módszere a I Ching alapelveinek megismerése és gyakorlása. A I Ching egy olyan ősi könyv, amely megismertet bennünket a természet, az emberi társadalom és az egyének életének változásaival, és a változatlan, örök igazsággal. A I Ching valójában eszköz az élet igazságának bizonyítására. Amikor a természetes, teljes elme a lehető legmélyebbre hatol, a dolgokat belülről látja, és visszatükrözi a külvilágot. Ez nem az ego, hanem a teljes elme fogékonysága, ahogy kapcsolatba lép a belső és a külső mindenség egészével.

A I Ching folyamatos gyakorlásával megismerhetjük önmagunkat. Napjainkban sokszor nem tudjuk előre, hogy egy adott szituációban mi a helyes vagy helytelen, hogy melyik lépés vezet szerencsés vagy balszerencsés kimenetelhez. Néha helytelen, téves lépésünkkel zúdítjuk fejünkre a bajt. Máskor pedig, ha tétlenül szemlélődünk, a helyett, hogy lépnénk, megint csak bajba kerülünk. Tehát tudnunk kell(ene), hogy mikor lépjünk, és mikor maradjunk nyugton.

Szellemi útmutatás forrása

A médiumoktól az orákulumukon át az automatikus, spontán írásig különböző jóslási módszerek jöttek létre, hogy különféle helyzetekben eligazítsák az embereket. Ezek az eljárások azonban általában nem segítenek abban, hogy objektív módon lássuk a dolgot, a helyzetet. Nem adnak igazán jó megoldást, mert pontosságuk a médiumtól vagy az értelmezést végző személytől függ. A médiumi üzenetek és orákulumok vallási és szellemi félreértelmezést, az emberek megtévesztését eredményezték. A régi szellemi mesterek életük alakításához hosszú időkön át a I Chinghez fordultak szellemi útmutatásért. Lassanként általános, az egyes élethelyzetekben hasznosnak és hatékonynak bizonyuló útmutatások körvonalazódtak, mivel a I Ching a szellem természetes fogékonyságának elvére alapult, külsőleg és belsőleg egyaránt.

A I Ching nem szubjektív válaszokat ad a kérdéseinkre. Mint ahogy nem hoz döntést sem helyettünk. Sokkal inkább arra ösztönöz, hogy más megvilágításban szemléljük körülményeinket, és e szerint hozzunk döntést. Így a függőség kialakítása helyett, elősegíti a fejlődésünket. A vallásokkal ellentétben, ahol a szekeret a ló elé kötik, ezzel a módszerrel megtanulunk vezetni. Bár nem fordulhatunk a I Chinghez minden lépésünk előtt, az alapelvek átszövik életünk minden pillanatát. Sok-sok évnyi gyakorlat után, az emberek emlékezetből is alkalmazni tudták az általános útmutatásokat, pálcák, magok vagy érmék használata nélkül.

A I Ching túl nagy, túl terjedelmes ahhoz, hogy állandóan magunkkal vigyük, amikor döntenünk kell. A legapróbb részletekre kiterjedő jóslási rendszer sem segíthet abban, hogy megadja a helyes választ az élet minden helyzetében, de a tapasztalt vezetőnek, szerelőnek sincs szüksége kézikönyvre, ha gépét használni vagy javítani akarja. Tapasztalatból tudja, hogyan működik a gép zökkenőmentesen. A jártasság a gyakorlat és még több gyakorlat eredménye. Képességünk, hogy hatékonyan lépjünk fel az egyes élethelyzetekben, személyes fejlődésünk kérdése.

Használata és tanulmányozása

A I Ching használata és tanulmányozása elősegíti a növekedésünket. Rejtett szellemi szintjei szinte vég nélküliek. Ezért jelent nagy kihívást a tanulmányozása. A szavakat nem nehéz megérteni, de ami a sorok között rejlik, az egészen más dolog. Aki valóban megérti a I Ching használ(h)at(óság)át, az előtt nem csak a személyes problémák természete, hanem a mindenség is feltárul.

A Változások Könyve az egyetemes valóság sűrített látomása, amely egyben az emberi élet kitágult szemlélete is. Terjedelme olyan hatalmas, mindent felölelő, hogy a legkisebbre és a legnagyobbra egyaránt alkalmazható, saját életünk és elménk nyitottságától függően. A I Ching rendszeres tanulmányozásával az igazság különböző szintjei fokozatosan feltárulnak. A I Ching kulcsként használható a lélek belső helyiségeinek feltárásához, amelyek szorosan kapcsolódnak a mindenség rejtett zugaihoz. A fejlődés egy bizonyos szakaszában a tudatunk, lelkünk mélyén eltemetett igazságot nem mindig könnyű meglátni, észlelni. A I Ching azonban segíthet ennek és sok minden másnak is a feltárásában. Semmi sem kerül(het)i el finom és mélyreható tekintetét.

Az emberi elme, természetéből adódóan képes meglátni a jövőbeli eseményeket.

Ha egy adott problémát nem jóval a történése előtt észlelünk, és nem igazítjuk ki, akkor valójában sorsszerű, és feleslegesen szenvedünk miatta. Az előrelátás képessége önmagában nem sokat ér. Az igazi látnok nemcsak látja, hogy mi fog történni, hanem megvan a bölcsessége és a képessége, hogy helyesen lépjen az adott helyzetben. Így a I Ching egyszerre foglalkozik az előrelátás fejlesztésével, valamint azzal a képességgel, hogy ezt helyesen tudjuk használni.

Sajnos a legtöbb ember szellemi képességei nem eléggé fejlettek ahhoz, hogy a I Ching tanácsait kamatoztatni tudja, mint ahogy annak sincsenek tudatában, hogy saját hozzáállásuk, viselkedésük mennyire meghatározza életük alakulását. Ennek a felismerésnek a hiányában nem fogékonyak a I Ching tanításai iránt, és soha nem jutnak el az előttük feltáruló árnyaltabb, rejtett szintekre. A I Ching igazi gyakorlója viszont magas szintű szellemi képességekre tesz szert, pl. finom testű lényeket lát, sőt képes arra, hogy közöttük éljen. Az átlagembernek is vannak – többnyire lelki zavarokból eredő – látomásai, de ezek minden tényleges használhatóságot, értéket nélkülöznek.

A I Ching igazi gyakorlója szellemi életet kell hogy éljen, ha a könyvet személyes és szellemi fejlődésének fejlesztésére akarja használni. A mindenség rejtett energiája csak az emelkedettek irányában fogékony, akik tisztában vannak azzal, hogy az elme rezgéséhez idomuló finomenergia eredményezi a I Ching válaszát. Sajnos, a modern emberek többsége túlzottan racionális elmével rendelkezik, ezért nehezen kapnak tiszta, pontos választ. Mivel az értelem az elmének csak egyik része, tevékenysége, az eredmény a kiegyensúlyozatlan vagy „torz elme” , ahogy a régi bölcsek nevezték.

A kiegyensúlyozatlan elme nem elég „közvetlen” , hogy visszatükrözhesse vagy vegye a teljes képet.

Amikor az értelem a külsőleg programozott gondolatmintákon keresztül reagál egy adott helyzetre, nem igazán tudja visszatükrözni azt, amit ténylegesen tapasztal, csakis a programozott választ képes visszaadni. Ahogy a régiek mondták: „Torz látásmóddal az élet is eltorzul.” Amikor az elme nem teljes és természetes, a kérdések és a válaszok egyaránt természetellenesek. Ha még véletlenül természetes megoldásra is bukkanna, kételkedni kezd, és ragaszkodni fog a beprogramozott válaszhoz. Üresség, elszigeteltség és zavarodottság az eredmény.

Az igazi elme az igazságra fogékony, míg a természetellenes elme természetellenesen reagál. A modern ember hajlamos költséges oktatás útján megérteni és irányítani a jövőt, a helyett, hogy rábízná magát az egyszerű, teljes elmére. Mély összpontosítással és elméje lecsendesítésével az elme lényegi része természetesen megnyilvánulhatna, de a modern embernek mindent el kell magyarázni.

A könyvből készült idézetfilmet megtekintheti youtube csatornánkon.

Kövessen minket facebookon is!

További érdekességeket, információkat, bejegyzéseket itt talál!

Szemezgessen életvezetéssel, egészséggel, testedzéssel kapcsolatos cikkeinkből!

További információk

Szerző

Ni, Hua-Ching

Állapot

2. kiadás, Antikvár könyv, Új