Dr. Yang Jwing-Ming: A kínai Qigong gyökere | könyv

2378 Ft

A legtöbb nyugati ember úgy gondolja, hogy a fizikai test erősítésével javíthatjuk egészségi állapotunkat is. Ők a fizikai test edzését és gyakorlását hangsúlyozzák, ám nem veszik figyelembe a test belső energiájának (Qi, Chi) egyensúlyban tartását, amely szorosan kötődik az érzelmekhez és a spirituális nyugalom kifejlesztéshez, fenntartásához. A taoisták szerint ez a „Cong Wai Jian Gong” azaz az erő külsődleges felépítése, vagy „Yuan Xin Zhi Wai Gong Yun Dong” azaz a figyelmetlen elme külső gyakorlatai, ami azt jelenti, hogy külső gyakorlatokat végzünk szellemi összpontosítás vagy figyelem nélkül.

Azok az emberek, akik sokat edzenek, és fizikai testük erősnek tűnik kívülről, egyáltalán nem biztos, hogy egészségesebbek és boldogabbak a többi embernél. Az egészséges test és elme egysége teremtheti meg a zavartalan és kiegyensúlyozott Qi-áramlás feltételeit.

A kínai orvostudomány szerint a legtöbb betegséget az elme kiegyensúlyozatlansága okozza. Az aggodalom és az idegesség felforgathatja a gyomrot, és árthat a lépnek. A félelem és a rémület gátolhatja a vese és az epe normális működését. Ennek oka az, hogy a belső energia (Qi-áramlás) szorosan kapcsolódik az elméhez. Az igazi egészség eléréséhez életerős fizikai test és nyugodt elme szükséges. Megteremtése kívül és belül zajlik.

Törlés

Dr. Yang Jwing-Ming: A kínai Qigong gyökere


Néhány szó a könyvről

Ez a könyv olyan elméleti alapot fektet le, amelyet az érdeklődő Qigong-gyakorlók beépíthetnek edzésükbe. Magyarázatot nyújt a Qigong hogyanjáról, miértjéről és tárgyáról, és segítséget jelent a fogalomzavarok tisztázásában. Rendkívül nehéz megírni egy olyan könyvet, amely több mint négyezer évnyi tanulmányt és kutatást foglal össze – főként amiatt, hogy e tudás nagy hányadát még húsz éve is titokban tartották.


Kortárs kutatások ösztönzése

E könyv egyik fontos célja a nyugati tudósok és az orvostársadalom ösztönzése arra, hogy tanulmányozzák ezt az újonnan feltárt tudományágat. Remélhetőleg más Qigong szakértők is kedvet kapnak tudásuk megosztására a közvéleménnyel. Így rövid időn belül a Qigong új és izgalmas magasságokba juthat el a nyugati világban. Ez lenne az egyik legjelentősebb, a kultúrák összefogásával létrejött eredmény, mióta Kelet és Nyugat utat nyitott egymás felé. Lehetetlenség, hogy egy ember eleget tegyen ennek a hatalmas feladatnak. Ezért a szerző bátorítja olvasóit, hogy kérdőjelezzék meg a könyvben található állításokat.


A könyv fő célja

E könyv fő célja az olvasó vezetése a tanulás útján – nem pedig végső és megfellebbezhetetlen szabályok létrehozása. A könyv olvasása közben nyitottá kell tennünk elménket, és elengednünk a szokásos gondolkodásmódunkat. Az emberi természet jellemzője, hogy ha új közegbe kerülünk, vagy valami újat tanulunk, akkor az addig tanultak fényében vizsgáljuk az újat. Ez megfigyelhető a külföldre látogató turistákon, akik a helyi szokásokat és viselkedést saját országuk normái szerint bírálják el. Sajnos ez csak zavarhoz és félreértésekhez vezet. Ám ha a többi embert a saját kultúrájuk és történelmi hátterük alapján kíséreljük megérteni, akkor sokkal nagyobb az esélyünk viselkedésük megértésére is. Ugyanígy célszerű eljárni a kínai Qigong tudományának tanulmányozásakor.


A történeti háttér megértése 

Számos régi kultúrában minden szempontból alkalmazkodni kell a hagyományokhoz. Ha bárki fellázad a hagyomány ellen, akkor a kultúra árulójának tekintik. Azonban a kutatás és a tanulás helyes megközelítése magába foglalja a hagyományok megkérdőjelezését és pontatlanságainak bizonyítását a modern gondolkodás és technológia segítségével. Ez főleg az ősi tudományok esetében szükséges, amelyeket a XX. század előtt fejlesztettek ki. Az új vizsgálatok lehetővé teszik számunkra, hogy igazoljuk és megállapítsuk pontosságukat és érvényességüket. A mi felelősségünk az igazság kiderítése és a tények napvilágra segítése.

A fiatalabb generációkra átörökített elméletek nagy része sokévnyi tapasztalaton alapszik. Mindegy, hogy miképpen változtatunk meg egy elméletet, az akkor is az egész tudomány alapja, gyökere marad. Tehát a kutatás és a tanulás helyes megközelítésének alapeleme a múlt tanulmányozása és az iránta tanúsított tisztelet.


A kínai Qigong gyökere

A múlt tiszteletéből és tanulmányozásból lelhető fel az egész tudomány gyökere. Ha elfeledkezünk a gyökérről, amely évezredek óta növekszik, akkor csak az ágakat és a virágokat vizsgáljuk. A Qigong eme belső tudományát logikusan és tudományos stílusban kell vizsgálni. De ne felejtsük el, hogy habár a tudomány évezredek óta fejlődik, csak az elmúlt húsz év során kezdett megerősödni a felfogás terén. Biztosak lehetünk benne ezért, hogy a mai megértésünk és felfogásunk még gyerekcipőben jár. Több tény és jelenség megmagyarázhatatlan a tudomány mai állása szerint. Tehát amikor erről a belső tudományról olvasnak, gondolkozzanak logikusan és tudományosan, mégse utasítsanak vissza olyan magyarázatokat sem, amelyek túlmutatnak azon, amit elfogadhatónak és igaznak tartunk jelenleg.


Az igazságként elfogadott elméletek 

Minden tudomány bátor feltételezésekből fejlődött ki, amelyeket aztán alapos kísérletek támasztottak alá. Ez a folyamat segít hozzá a teljes elmélet kialakításához. Hasonló a kínai Qigong gyakorlásának helyzete.

Ha jól megnézzük, és alaposan tanulmányozzuk, akkor látható, hogy annak ellenére, hogy sok Qi-vel kapcsolatos elmélet bizonyult helyesnek és terjedt el Kínában, még mindig számtalan kérdés vetődik fel. A tanulás során türelmet és kitartást kell tanúsítanunk. Az erős akarat, a türelem és a kitartás a siker kovácsai. Az akarat és a bölcsesség domináljon, hogy legyőzhesse érzelmi lustaságunkat.


A kínai Gigong kitartó gyakorlásáról

Egy ember sikere leginkább attól függ, hogy milyen a viszonya az élethez, milyen az erkölcsi beállítottsága, nem csak bölcsességének és intelligenciájának függvénye. Mindannyian ismerünk bölcs embereket, akik mégis vesztesekké váltak. Lehet, hogy okosak, és gyorsabban felfognak dolgokat a többi embernél, mégis hamar elveszítik érdeklődésüket. Ha nem tartanak ki, abbahagyják a tanulást, és nem fejlődnek tovább, soha nem érik el céljukat. Nem ébrednek rá, hogy a siker érdekében erkölcsi erényekkel kell rendelkezni, nem csak bölcsességgel. Az igazán bölcs ember tudja, hogy ki kell alakítania a siker többi előfeltételét is.


Történet a kígyórajzoló versenyről

Az egyik férfi hamarabb fejezte be a kígyó lerajzolását, mint bárki más. Nagyon büszke volt magára, és azt gondolta „Olyan gyors vagyok, hogy még négy lábat is rajzolhatok a kígyónak, akkor is nyerek.” Tehát odarajzolta a lábakat is, de amikor a bíró kiválasztotta a győztest, valaki más nyert. A férfi fel volt háborodva, és megkérdezte a bírótól, hogy miért nem ő győzött, hiszen ő lett kész először. A bíró azt mondta, hogy „Egy kígyót kellett volna rajzolnod. Mivel a kígyónak nincsen lába, amit te rajzoltál, az nem kígyó.” Tehát bármennyire is okos volt a férfi, nem tudta, hogy mikor kell megállni.


Siker és erkölcsi normák

Az igazán bölcs ember megérti, hogy a tényleges siker nem csak a bölcsességtől függ, hanem az erkölcsi normáktól is. Ennek érdekében saját erkölcsi jellemét és személyiségét is fejleszti. Konfucius azt mondta, hogy „Az igazán bölcs ember tudja, hogy mit tud, és azzal is tisztában van, hogy mit nem.” Az okos emberek túl gyakran megelégszenek eredményeikkel, így elveszítik alázatukat. Úgy érzik, hogy eleget tudnak, ezért abbahagyják a tanulást és a fejlődést. Hosszú távon ezzel csak veszíthetnek. Emlékezzünk a teknősbéka és a nyúl történetére. Ha a nyúl nem lett volna olyan büszke és önelégült, akkor nem vesztette volna el a versenyt.


A régi tudás megértése és alkotó használatának fontossága

Ha képesek vagyunk felfogni a kapott tudást, azt alkotó módon kell használnunk. Természetesen ez a kreativitás feltételhez kötött: világosan és átfogóan meg kell értenünk a régi utat. Csak a régi tudás mély megértésével lesz elménk elég pallérozott ahhoz, hogy úgy gondolkozzon, „mi lenne, ha…”. Ekkor támadhatnak jó ötleteink a ránk váró tanulással és kutatással kapcsolatban. Ha minden Qigong-gyakorló a régi módszert gyakorolná, és nem keresné az újat, a kínai Qigong tudománya stagnálna a jelenlegi szintjén. Ebben az esetben elvész a tanulás értelme és a megfelelő hozzáállás.

Kövessen minket facebookon, vagy  youtube csatornánkon!

Szemezgessen életvezetéssel, egészséggel, testedzéssel kapcsolatos cikkeinkből!

További információk

Szerző

Yang, Jwing-Ming Dr.

Állapot

Extra antikvár, Antikvár könyv, Új

X